Λέων
Ιούμπας

Γενικός Χειρουργός
Ιούμπας Λέων Κ.
Ιωαννίνων 68, Αθήνα, 10444, ΑΤΤΙΚΗΣ
FB Share
Ιούμπας Λέων Κ. Ιωαννίνων 68, Αθήνα, 10444, ΑΤΤΙΚΗΣ

Εκτιμώμενη διάρκεια ραντεβού: 45 λεπτά,
 Ενδεικτική τιμή επίσκεψης: -

Συμβεβλημένα Ασφαλιστικά Ταμεία:

Ώρες λειτουργίας:

Τρίτη+Πέμπτη:18:00μμ -20:00μμ


Follow us on Facebook Follow us on Twitter
Find us on Facebook