Κωνσταντίνος
Ασκοξυλάκης

Χειρουργός Μαιευτήρας - Γυναικολόγος
Ασκοξυλάκης Κωνσταντίνος Ν.
Στρατηγού Βάσου 12, Ηράκλειο, 71201, ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
FB Share
Ασκοξυλάκης Κωνσταντίνος Ν. Στρατηγού Βάσου 12, Ηράκλειο, 71201, ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Εκτιμώμενη διάρκεια ραντεβού: 30 λεπτά,
 Ενδεικτική τιμή επίσκεψης: -

Συμβεβλημένα Ασφαλιστικά Ταμεία:

Ώρες λειτουργίας:

Δευτέρα-Παρασκευή:09:00πμ -13:00μμ και Δευτέρα-Τρίτη-Παρασκευή:18:00μμ -20:30μμ


Follow us on Facebook Follow us on Twitter
Find us on Facebook