Γεώργιος
Λειβαδίτης

Triplex Καρδιάς - Holter
ΛΕΙΒΑΔΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Σούτσου Δημητρίου 38, Πλατεία Μαβίλη, Αθήνα - Αμπελόκηποι, 11521, ΑΤΤΙΚΗΣ
FB Share
ΛΕΙΒΑΔΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Σούτσου Δημητρίου 38, Πλατεία Μαβίλη, Αθήνα - Αμπελόκηποι, 11521, ΑΤΤΙΚΗΣ

Εκτιμώμενη διάρκεια ραντεβού: 20 λεπτά,
 Ενδεικτική τιμή επίσκεψης: 40 ευρώ

Συμβεβλημένα Ασφαλιστικά Ταμεία:

Υπηρεσίες / Θεραπείες:

Τρίπλεξ (triplex καρδιάς), καρδιογράφημα, holter πίεσης - ρυθμού, ηλεκτροκαρδιογράφημα


Follow us on Facebook Follow us on Twitter
Find us on Facebook