Γεώργιος
Καλογερόπουλος

Παιδίατρος
Καλογερόπουλος Γεώργιος Ι.
Ιερά Οδός 314, Αιγάλεω, 12243, ΑΤΤΙΚΗΣ
FB Share
Καλογερόπουλος Γεώργιος Ι. Ιερά Οδός 314, Αιγάλεω, 12243, ΑΤΤΙΚΗΣ

Εκτιμώμενη διάρκεια ραντεβού: 20 λεπτά,
 Ενδεικτική τιμή επίσκεψης: -


Follow us on Facebook Follow us on Twitter
Find us on Facebook