Ανδρέας
Μουρατίδης

Κέντρο Αισθητικής & Επανορθωτικής Χειρουργικής
ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ DR.
Αγίας Σοφίας 29, Θεσσαλονίκη, 54623, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
FB Share
ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ DR. Αγίας Σοφίας 29, Θεσσαλονίκη, 54623, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Εκτιμώμενη διάρκεια ραντεβού: 15 λεπτά,
 Ενδεικτική τιμή επίσκεψης: -


Follow us on Facebook Follow us on Twitter
Find us on Facebook