Παναγιώτα
Λαζαρίδου

Ογκολόγος - Ακτινοθεραπεύτρια
Λαζαρίδου Παναγιώτα Θ.
Αριστοτέλους 21, Θεσσαλονίκη, 54624, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
FB Share
Λαζαρίδου Παναγιώτα Θ. Αριστοτέλους 21, Θεσσαλονίκη, 54624, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Εκτιμώμενη διάρκεια ραντεβού: 60 λεπτά,
 Ενδεικτική τιμή επίσκεψης: -

Συμβεβλημένα Ασφαλιστικά Ταμεία:Follow us on Facebook Follow us on Twitter
Find us on Facebook