Μαργαρίτα-Αμπίρ
Νασρ

Δερματολόγος - Αφροδισιολόγος
ΝΑΣΡ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ
Εγνατία 96, 7ος όροφος, Θεσσαλονίκη, 54623, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
FB Share
ΝΑΣΡ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ Εγνατία 96, 7ος όροφος, Θεσσαλονίκη, 54623, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Εκτιμώμενη διάρκεια ραντεβού: 15 λεπτά,
 Ενδεικτική τιμή επίσκεψης: 30 ευρώ


Follow us on Facebook Follow us on Twitter
Find us on Facebook