Βασίλειος
Αναστασάκος

Πνευμονολόγος - Φυματιολόγος
Αναστασάκος Βασίλειος
Αγίου Ιωάννου 66, Αγία Παρασκευή, 15342, ΑΤΤΙΚΗΣ
Παρέχεται η δυνατότητα κατ’οίκον επισκέψεων.
FB Share
Αναστασάκος Βασίλειος Αγίου Ιωάννου 66, Αγία Παρασκευή, 15342, ΑΤΤΙΚΗΣ

Εκτιμώμενη διάρκεια ραντεβού: 40 λεπτά,
 Ενδεικτική τιμή επίσκεψης: -


Follow us on Facebook Follow us on Twitter
Find us on Facebook