Εμμανουέλα
Δαλαμάγκα

Καρδιολόγος
Δαλαμάγκα Εμμανουέλα Γ.
Τσιμισκή 34, Θεσσαλονίκη, 54623, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
FB Share
Δαλαμάγκα Εμμανουέλα Γ. Τσιμισκή 34, Θεσσαλονίκη, 54623, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Εκτιμώμενη διάρκεια ραντεβού: 30 λεπτά,
 Ενδεικτική τιμή επίσκεψης: -


Follow us on Facebook Follow us on Twitter
Find us on Facebook