Γεώργιος
Ζήρος

Δεν Υπάρχουν Δεδομένα
ΑΓΓΕΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ (Ζήρος Γεώργιος Κ.)
Θηβών 153, Περιστέρι, 12134, ΑΤΤΙΚΗΣ
FB Share
ΑΓΓΕΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ (Ζήρος Γεώργιος Κ.) Θηβών 153, Περιστέρι, 12134, ΑΤΤΙΚΗΣ

Εκτιμώμενη διάρκεια ραντεβού: 30 λεπτά,
 Ενδεικτική τιμή επίσκεψης: -

Συμβεβλημένα Ασφαλιστικά Ταμεία:

Τιμοκατάλογος:

Επίσκεψη που περιλαμβάνει triplex: 60€ Επίσκεψη χωρίς triplex: 40€


Follow us on Facebook Follow us on Twitter
Find us on Facebook