Γεώργιος
Σαλέπης

Ιατρός Γενικής Ιατρικής
Σαλέπης Γεώργιος Δ.
Πυθίας 1, Αθήνα, 11364, ΑΤΤΙΚΗΣ
FB Share
Σαλέπης Γεώργιος Δ. Πυθίας 1, Αθήνα, 11364, ΑΤΤΙΚΗΣ

Εκτιμώμενη διάρκεια ραντεβού: 30 λεπτά,
 Ενδεικτική τιμή επίσκεψης: -


Follow us on Facebook Follow us on Twitter
Find us on Facebook