Δημήτριος
Κουτσονικόλας

Χειρουργός Παίδων
Κουτσονικόλας Δημήτριος Ε.
Πλατεία Ιπποδρομίου 17, Θεσσαλονίκη, 54621, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
FB Share
Κουτσονικόλας Δημήτριος Ε. Πλατεία Ιπποδρομίου 17, Θεσσαλονίκη, 54621, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Εκτιμώμενη διάρκεια ραντεβού: 30 λεπτά,
 Ενδεικτική τιμή επίσκεψης: -


Follow us on Facebook Follow us on Twitter
Find us on Facebook