Αλέξανδρος
Βεζαλής

Ενδοκρινολόγος
Βεζαλής Αλέξανδρος Α.
Βενιζέλου Ελευθερίου 141, Νέα Ερυθραία, 14671, ΑΤΤΙΚΗΣ
FB Share
Βεζαλής Αλέξανδρος Α. Βενιζέλου Ελευθερίου 141, Νέα Ερυθραία, 14671, ΑΤΤΙΚΗΣ

Εκτιμώμενη διάρκεια ραντεβού: 30 λεπτά,
 Ενδεικτική τιμή επίσκεψης: -


Follow us on Facebook Follow us on Twitter
Find us on Facebook