Βασίλειος
Σιδέρης

Μικροβιολογικό - Διαγνωστικό Κέντρο & Ερευνητικό Εργαστήριο
ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ - ΣΙΔΕΡΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
Λεωφόρος Μεσογείων 6, Αθήνα - Αμπελόκηποι, 11527, ΑΤΤΙΚΗΣ
FB Share
ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ - ΣΙΔΕΡΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ Λεωφόρος Μεσογείων 6, Αθήνα - Αμπελόκηποι, 11527, ΑΤΤΙΚΗΣ

Εκτιμώμενη διάρκεια ραντεβού: 15 λεπτά,
 Ενδεικτική τιμή επίσκεψης: -


Follow us on Facebook Follow us on Twitter
Find us on Facebook