Ευαγγελία
Τσιαντούλα

Ρευματολόγος
Τσιαντούλα Ευαγγελία Σ.
Πραξιτέλους 140, Πειραιάς, 18535, ΑΤΤΙΚΗΣ
FB Share
Τσιαντούλα Ευαγγελία Σ. Πραξιτέλους 140, Πειραιάς, 18535, ΑΤΤΙΚΗΣ

Εκτιμώμενη διάρκεια ραντεβού: 20 λεπτά,
 Ενδεικτική τιμή επίσκεψης: -


Follow us on Facebook Follow us on Twitter
Find us on Facebook