Μηνάς
Αλεξανδράτος

Παιδοχειρουργός
Αλεξανδράτος Μηνάς Γ.
Καζάζη 12 & Εθνικής Αντιστάσεως 52, Καλαμαριά, 55133, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
FB Share
Αλεξανδράτος Μηνάς Γ. Καζάζη 12 & Εθνικής Αντιστάσεως 52, Καλαμαριά, 55133, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Εκτιμώμενη διάρκεια ραντεβού: 30 λεπτά,
 Ενδεικτική τιμή επίσκεψης: -


Follow us on Facebook Follow us on Twitter
Find us on Facebook