Αφροδίτη
Κασιμιάδου

Ιατρός Γενικής Ιατρικής
Κασιμιάδου Αφροδίτη Ι.
Κύπρου 2, Χαλκηδόνα, 57007, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
FB Share
Κασιμιάδου Αφροδίτη Ι. Κύπρου 2, Χαλκηδόνα, 57007, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Εκτιμώμενη διάρκεια ραντεβού: 20 λεπτά,
 Ενδεικτική τιμή επίσκεψης: -


Follow us on Facebook Follow us on Twitter
Find us on Facebook