Ανδριανή
Ζηκύρη - Ντούβλη

Πνευμονολόγος - Φυματιολόγος
Ζηκύρη - Ντούβλη Ανδριανή
Κλειδωνοπούλου Λεωνίδα 55, Πεζόδρομος 30ου Δημοτικού Σχολείου, Τρίκαλα, 42131, ΤΡΙΚΑΛΩΝ
Παρέχεται η δυνατότητα κατ’οίκον επισκέψεων.
FB Share
Ζηκύρη - Ντούβλη Ανδριανή Κλειδωνοπούλου Λεωνίδα 55, Πεζόδρομος 30ου Δημοτικού Σχολείου, Τρίκαλα, 42131, ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Εκτιμώμενη διάρκεια ραντεβού: 30 λεπτά,
 Ενδεικτική τιμή επίσκεψης: 25 ευρώ

Συμβεβλημένα Ασφαλιστικά Ταμεία:

Ώρες λειτουργίας:

Καθημερινά 09:00πμ -13:30πμ 18:00μμ-21:00μμ


Follow us on Facebook Follow us on Twitter
Find us on Facebook