Ιωάννης
Μάκρας

Δεν Υπάρχουν Δεδομένα
Μάκρας Ιωάννης Η.
Λαμπράκη Γρηγορίου 82, Πειραιάς, 18532, ΑΤΤΙΚΗΣ
Παρέχεται η δυνατότητα κατ’οίκον επισκέψεων.
FB Share
Μάκρας Ιωάννης Η. Λαμπράκη Γρηγορίου 82, Πειραιάς, 18532, ΑΤΤΙΚΗΣ

Εκτιμώμενη διάρκεια ραντεβού: 60 λεπτά,
 Ενδεικτική τιμή επίσκεψης: 25 ευρώ
Προσωπικό μήνυμα
Συμβεβλημένος με τον ΕΟΠΥΥ

Συμβεβλημένα Ασφαλιστικά Ταμεία:Follow us on Facebook Follow us on Twitter
Find us on Facebook