Κωνσταντίνος
Κουτσομπέλης

Ιατρός Γενικής Ιατρικής
Κουτσομπέλης Κωνσταντίνος Ρ.
Λαμψάκου 5 & Βασιλίσσης Σοφίας, Αθήνα, 11527, ΑΤΤΙΚΗΣ
FB Share
Κουτσομπέλης Κωνσταντίνος Ρ. Λαμψάκου 5 & Βασιλίσσης Σοφίας, Αθήνα, 11527, ΑΤΤΙΚΗΣ

Εκτιμώμενη διάρκεια ραντεβού: 30 λεπτά,
 Ενδεικτική τιμή επίσκεψης: -


Follow us on Facebook Follow us on Twitter
Find us on Facebook