Δημήτριος
Παπακώστας

Δερματολόγος - Αφροδισιολόγος Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Βερολίνου
ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ DR MED
Καζαντζάκη Νίκου 69, Ζωγράφος, 15772, ΑΤΤΙΚΗΣ
FB Share
ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ DR MED Καζαντζάκη Νίκου 69, Ζωγράφος, 15772, ΑΤΤΙΚΗΣ

Εκτιμώμενη διάρκεια ραντεβού: 15 λεπτά,
 Ενδεικτική τιμή επίσκεψης: -


Follow us on Facebook Follow us on Twitter
Find us on Facebook