Δέσποινα
Ιατρού

Παιδίατρος
Ιατρού Δέσποινα Σ.
Κλείτου 2, Καβάλα, 65403, ΚΑΒΑΛΑΣ
FB Share
Ιατρού Δέσποινα Σ. Κλείτου 2, Καβάλα, 65403, ΚΑΒΑΛΑΣ

Εκτιμώμενη διάρκεια ραντεβού: 30 λεπτά,
 Ενδεικτική τιμή επίσκεψης: -


Follow us on Facebook Follow us on Twitter
Find us on Facebook