Δημήτριος
Χιώτης

Ενδοκρινολόγος Παίδων και Εφήβων
Χιώτης Δημήτριος Π.
3ης Σεπτεμβρίου 90, Αθήνα - Πλατεία Βικτωρίας, 10434, ΑΤΤΙΚΗΣ
FB Share
Χιώτης Δημήτριος Π. 3ης Σεπτεμβρίου 90, Αθήνα - Πλατεία Βικτωρίας, 10434, ΑΤΤΙΚΗΣ

Εκτιμώμενη διάρκεια ραντεβού: 30 λεπτά,
 Ενδεικτική τιμή επίσκεψης: -
Προσωπικό μήνυμα
Τα περιστατικά που αναλαμβάνω ως Παιδίατρος - Ενδοκρινολόγος είναι ηλικιών από μωρά έως 18-20 ετών.


Follow us on Facebook Follow us on Twitter
Find us on Facebook