Δημήτριος
Τρουμπετάρης

Ορθοδοντικός
Τρουμπετάρης Δημήτριος Β.
Κουταΐση 2, Νίκαια - Πλατεία Κρήνης, 18453, ΑΤΤΙΚΗΣ
FB Share
Τρουμπετάρης Δημήτριος Β. Κουταΐση 2, Νίκαια - Πλατεία Κρήνης, 18453, ΑΤΤΙΚΗΣ

Εκτιμώμενη διάρκεια ραντεβού: 30 λεπτά,
 Ενδεικτική τιμή επίσκεψης: -


Follow us on Facebook Follow us on Twitter
Find us on Facebook