Ιωάννης
Τσαντίρης

Ιατρός Γενικής Ιατρικής
Τσαντίρης Ιωάννης Μ.
Γραικοπούλου 15, Ηράκλεια, 62400, ΣΕΡΡΩΝ
FB Share
Τσαντίρης Ιωάννης Μ. Γραικοπούλου 15, Ηράκλεια, 62400, ΣΕΡΡΩΝ

Εκτιμώμενη διάρκεια ραντεβού: 30 λεπτά,
 Ενδεικτική τιμή επίσκεψης: -

Συμβεβλημένα Ασφαλιστικά Ταμεία:

Ώρες λειτουργίας:

Δευτέρα-Παρασκευή:09:00πμ -13:00μμ


Follow us on Facebook Follow us on Twitter
Find us on Facebook