Χρήστος
Κουρουκιαβούρης

Χειρουργός Οδοντίατρος
Κουρουκιαβούρης Χρήστος Κ.
Σαρκουδίνου Μ. 39-41, Αθήνα - Νέος Κόσμος, 11744, ΑΤΤΙΚΗΣ
FB Share
Κουρουκιαβούρης Χρήστος Κ. Σαρκουδίνου Μ. 39-41, Αθήνα - Νέος Κόσμος, 11744, ΑΤΤΙΚΗΣ

Εκτιμώμενη διάρκεια ραντεβού: 45 λεπτά,
 Ενδεικτική τιμή επίσκεψης: -

Ώρες λειτουργίας:

Δευτέρα-Παρασκευή:09:30πμ -13:30μμ και 15:30μμ -20:00μμ


Follow us on Facebook Follow us on Twitter
Find us on Facebook