Εμμανουήλ
Πέγκλης

Ιατρός Γενικής Ιατρικής
Πέγκλης Εμμανουήλ Κ.
28ης Οκτωβρίου 43, Έναντι Papagalino - 1ος Όροφος, Καλύβια Θορικού, 19010, ΑΤΤΙΚΗΣ
FB Share
Πέγκλης Εμμανουήλ Κ. 28ης Οκτωβρίου 43, Έναντι Papagalino - 1ος Όροφος, Καλύβια Θορικού, 19010, ΑΤΤΙΚΗΣ

Εκτιμώμενη διάρκεια ραντεβού: 30 λεπτά,
 Ενδεικτική τιμή επίσκεψης: -

Ώρες λειτουργίας:

Δευτέρα-Παρασκευή:09:00πμ -13:30μμ , Δευτέρα-Τρίτη-Πέμπτη:17:30μμ -19:30μμ


Follow us on Facebook Follow us on Twitter
Find us on Facebook