Φωτεινή
Αλεβιζοπούλου

Νεφρολόγος
Αλεβιζοπούλου Φωτεινή Κ.
Λεωφόρος Κηφισίας 171, Εντός Πολυϊατρείου Ευίατον, Μαρούσι, 15124, ΑΤΤΙΚΗΣ
FB Share
Αλεβιζοπούλου Φωτεινή Κ. Λεωφόρος Κηφισίας 171, Εντός Πολυϊατρείου Ευίατον, Μαρούσι, 15124, ΑΤΤΙΚΗΣ

Εκτιμώμενη διάρκεια ραντεβού: 30 λεπτά,
 Ενδεικτική τιμή επίσκεψης: -

Σπουδές:

Εκπαιδευθείσα εις Glasgow Royal Infirmary, Scotland, U.K.

Συνεργασία με νοσοκομεία:

Επιστημονική συνεργάτης Αθηναϊκής Κλινικής, Ιατρικού Ψυχικού.


Follow us on Facebook Follow us on Twitter
Find us on Facebook