Μαρία
Γερούδα

Παιδίατρος
Γερούδα Μαρία Α.
Χηλής 3, Καλαμαριά, 55131, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
FB Share
Γερούδα Μαρία Α. Χηλής 3, Καλαμαριά, 55131, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Εκτιμώμενη διάρκεια ραντεβού: 30 λεπτά,
 Ενδεικτική τιμή επίσκεψης: -


Follow us on Facebook Follow us on Twitter
Find us on Facebook