Θεόδωρος
Μηλίδης

Παθολόγος
Μηλίδης Θεόδωρος
Χριστοφόρου Πρ. 21, Σέρρες, 62122, ΣΕΡΡΩΝ
FB Share
Μηλίδης Θεόδωρος Χριστοφόρου Πρ. 21, Σέρρες, 62122, ΣΕΡΡΩΝ

Εκτιμώμενη διάρκεια ραντεβού: 30 λεπτά,
 Ενδεικτική τιμή επίσκεψης: -

Ώρες λειτουργίας:

Δευτέρα-Παρασκευή:08:30 - 14:00 και 17:30 -20:30 εκτός Τετάρτης απόγευμα


Follow us on Facebook Follow us on Twitter
Find us on Facebook