Οι παρόντες όροι χρήσης καθορίζουν τον τρόπο χρήσης της υπηρεσίας «VRISKODOCTOR.GR» (εφεξής ως «η υπηρεσία») που παρέχεται μέσω του ιστότοπου με το όνομα χώρου (domain name) www.vriskodoctor.gr (εφεξής ως «ο ιστότοπος») από την εταιρεία με την επωνυμία «ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΗΧΟΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ» και τον διακριτικό τίτλο «NEWSPHONE HELLAS SA», η οποία εδρεύει στην Καλλιθέα, Λεωφ. Θησέως 280 (εφεξής «Newsphone Hellas»).

Οι ενδιαφερόμενοι, πριν κάνουν χρήση της υπηρεσίας, οφείλουν να αναγνώσουν προσεκτικά τους παρακάτω όρους. Η χρήση της υπηρεσίας γίνεται αποκλειστικά με ευθύνη του επισκέπτη του ιστότοπου και συνεπάγεται την πλήρη αποδοχή των παρόντων όρων χρήσης από τον χρήστη. Ο χρήστης κατανοεί ότι αποδεχόμενος τους παρόντες όρους χρήσης συνάπτει σύμβαση από απόσταση με τη Newsphone Hellas χωρίς να απαιτείται και η υπογραφή της σύμβασης. Οι παρόντες όροι χρήσης αφορούν τη χρήση της υπηρεσίας τόσο από απλό επισκέπτη όσο και από εγγεγραμμένο χρήστη. Αν ο επισκέπτης-χρήστης θεωρεί τους παρόντες όρους μη αποδεκτούς από τον ίδιο, για οποιονδήποτε λόγο, οφείλει να μην κάνει χρήση της υπηρεσίας.

Διευκρινίζεται ότι η Newsphone Hellas και ο χρήστης της υπηρεσίας (εγγεγραμμένος ή μη) από κοινού θα αποκαλούνται εφεξής ως «τα μέρη».

1. ΠΟΙΟΙ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
Σε χρήση της υπηρεσίας μπορεί να προβεί πρόσωπο που έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του. Με τη χρήση της υπηρεσίας ο χρήστης δηλώνει και εγγυάται ότι έχει το δικαίωμα, την εξουσία και την ικανότητα να συμφωνήσει και να δεσμευτεί από τους παρόντες όρους χρήσης. Αν ο χρήστης δεν είναι σε θέση να προβεί στην ανωτέρω δήλωση, δεν του επιτρέπεται να κάνει χρήση της υπηρεσίας.
2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
Μέσω της υπηρεσίας ο χρήστης έχει τη δυνατότητα προγραμματισμού ραντεβού με ιατρό/επιστήμονα υγείας από αυτούς που είναι καταχωρημένοι στον ιστότοπο και έχει δηλώσει τη διαθεσιμότητα των ραντεβού του.Ειδικότερα θα μπορεί να κάνει αναζήτηση ιατρού/επιστήμονα υγείας με βάση το όνομά του ή/ και την ειδικότητα ή / και τον τόπο ή / και τον ασφαλιστικό φορέα. Θα βλέπει στα αποτελέσματα αναζήτησης λίστα ιατρών/επιστημόνων υγείας και τη θέση τους στον χάρτη, καθώς και τις ώρες / ημέρες που είναι διαθέσιμος ο καθένας. Ο χρήστης θα επιλέγει online τον ιατρό/επιστήμονα υγείας της προτίμησής του. Ειδικότερα θα κλικάρει πάνω στην ώρα και ημέρα που τον εξυπηρετεί βάσει της διαθεσιμότητας του ιατρού/επιστήμονα υγείας και το αίτημά του για ραντεβού θα αποστέλλεται στον ιατρό/επιστήμονα υγείας. Στη συνέχεια θα λαμβάνει μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) το οποίο θα τον ενημερώνει ότι ο ιατρός/επιστήμονας υγείας έχει ειδοποιηθεί και θα περιμένει νέο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) τελικής επιβεβαίωσης ή ακύρωσης.
Ο χρήστης έχει επίσης την δυνατότητα επιλέγοντας έναν ιατρό/επιστήμονα υγείας από την λίστα αποτελεσμάτων, να μπει στην προσωπική σελίδα (προφίλ) του ιατρού/επιστήμονα υγείας και να ενημερωθεί για επιπλέον στοιχεία του ιατρού/επιστήμονα υγείας (βιογραφικό), να δει φωτογραφίες και video.
Ο χρήστης θα μπορεί να εγγράφεται στην υπηρεσία ώστε να μην χρειάζεται να καταχωρεί κάθε φορά τα στοιχεία του για ένα νέο ραντεβού. Για την εγγραφή του χρήστηστην υπηρεσία απαιτείται να καταχωρηθεί ο αριθμός κινητής τηλεφωνίας αυτού, ώστε να λάβει με σύντομο μήνυμα προστιθέμενης αξίας (sms) έναν κωδικό από την Newsphone Hellas, τον οποίο θα εισάγει στη φόρμα εγγραφής. Η διαδικασία αυτή γίνεται για να εξακριβωθεί πως πρόκειται για φυσικό πρόσωπο.
Επίσης ο χρήστης θα μπορεί να ακυρώσει ένα ραντεβού ή να επαναπροσδιορίσει το ραντεβού του με τον ίδιο ιατρό/επιστήμονα υγείας ή να αναζητήσει νέο ραντεβού με άλλον ιατρό/επιστήμονα υγείας, μέσα από ειδικό σύνδεσμο (url) που θα υπάρχει στα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (emails) που θα λαμβάνει ως αναφέρονται ανωτέρω.
Οι χρήστες έχουν ακόμα τη δυνατότητα να προγραμματίσουν ραντεβού για λογαριασμό τρίτου προσώπου, ως εξής:
Αφού ο χρήστης επιλέξει τον ιατρό/επιστήμονα υγείας, την ώρα και ημέρα που επιθυμεί να πραγματοποιήσει το ραντεβού του, θα οδηγηθεί στη διαδικασία ολοκλήρωσης του αιτήματός του, το οποίο πραγματοποιείται σε 3 βήματα.
Βήμα πρώτο: Λεπτομέρειες ραντεβού
Βήμα δεύτερο:Συμπλήρωση στοιχείων ασθενή.Σε αυτό το βήμα ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να δηλώσει: Επιθυμώ να κλείσω ραντεβού για άλλον. Μόλις το επιλέξει, θα εμφανιστεί στην οθόνη του υπολογιστή του φόρμα συμπλήρωσης των στοιχείων του ασθενούς που θα πραγματοποιήσει το ραντεβού. Μετά ο χρήστης επιλέγει «επόμενο» και οδηγείται στο βήμα τρίτο όπου θα ολοκληρώσει τη διαδικασία και το αίτημά του για ραντεβού θα αποσταλεί στον ιατρό/επιστήμονα υγείας.
Επιπλέον οι χρήστες θα λαμβάνουν σύντομο μήνυμα προστιθέμενης αξίας (sms) προτροπής τους για νέο ραντεβού σε περίπτωση που ο ιατρός/επιστήμονας υγείας ακυρώσει το ραντεβού ή δεν το επιβεβαιώσει.
Η υπηρεσία παρέχεται 24 ώρες το 24ωρο και 7 ημέρες την εβδομάδα.
3. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ – ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΧΡΗΣΤΩΝ
Οι χρήστες προτρέπονται να κάνουν έρευνα πριν την επιλογή ιατρού/επιστήμονα υγείας, προκειμένου να επιβεβαιώσουν τις σπουδές και άδειες αυτού.
Οι χρήστες είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για την επιλογή ιατρού/επιστήμονα υγείας που κάνουν. Επίσης, ενθαρρύνονται να επιβεβαιώσουν τα στοιχεία των ιατρών/επιστημόνων υγείας.
Οι χρήστες μπορούν να προωθούν τα στοιχεία των ιατρών/επιστημόνων υγείας που είναι καταχωρημένοι στον ιστότοπο, σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Οι χρήστες θεωρούνται αποκλειστικά υπεύθυνοι για την πρόσβαση στους προσωπικούς τους λογαριασμούς στον ιστότοπο, για τη διασφάλιση των κωδικών πρόσβασης από μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα, καθώς και για τη διαχείριση των κωδικών πρόσβασης. Για το λόγο αυτό οι χρήστες της υπηρεσίας, για την προστασία του απορρήτου των επικοινωνιών τους, ενδείκνυται να λαμβάνουν τα ακόλουθα μέτρα :
 • να μην αποκαλύπτουν σε τρίτο πρόσωπο το όνομα χρήστη (username) και τον κωδικό πρόσβασής (password) τους
 • να αλλάζουν συχνά κωδικό πρόσβασης
Οι χρήστες υποχρεούνται να ενημερώνουν τηNewsphone Hellas εάν το όνομα χρήστη (username) και ο κωδικός πρόσβασής (password) τους έχουν υποκλαπεί, αποστέλλοντας μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@vriskodoctor.gr
Οι χρήστες της υπηρεσίας έχουν τη δυνατότητα να καταγγέλλουν μέσω της ιστοσελίδας την ενδεχόμενη παραβίαση του απορρήτου των επικοινωνιών τους.
Ο χρήστης έχει δικαίωμα να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση αναιτιολογήτως εντός δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την ημέρα αποδοχής των παρόντων όρων χρήσης.
Παρατίθεται υπόδειγμα δήλωσης υπαναχώρησης:

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΔΗΛΩΣΗΣ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ

ΠΡΟΣ:

ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΗΧΟΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ»

διακριτικός τίτλος «NEWSPHONE HELLAS SA»

Λεωφ. Θησέως 280, Καλλιθέα

Εγώ ο υποφαινόμενος …………………………………… δια του παρόντος ματαιώνω τη σύμβασή μου που αφορά την υπηρεσία VRISKODOCTOR.GR

Υπογραφή καταναλωτή: …………………………………

Ημερομηνία: …………………………………………

Κάθε χρήστης είναι υπεύθυνος για τη χρήση της υπηρεσίας και δεσμεύεται να χρησιμοποιεί την υπηρεσία και τον ιστότοπο για νόμιμο και μη εμπορικό σκοπό και μόνο με τον τρόπο που περιγράφεται στους παρόντες όρους χρήσης και στον ιστότοπο. Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιεί την υπηρεσία με τρόπο που θα μπορούσε να καταστρέψει, να απενεργοποιήσει ή να βλάψει τους διακομιστές (servers) ή τα δίκτυα της Newsphone Hellas ή με τρόπους οι οποίοι παρεμβαίνουν στη χρήση και στην εκμετάλλευση της υπηρεσίας ή του ιστότοπουαπό οποιονδήποτε άλλο χρήστη. Δεν επιτρέπεται να αποπειραθεί να αποκτήσει μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στην υπηρεσία, στους λογαριασμούς των χρηστών ή σε συστήματα υπολογιστών, ή σε δίκτυα μέσω παράνομης εισβολής (hacking), μέσω εξόρυξης κωδικών πρόσβασης ή άλλων μέσων.
 • αντιγράψει, τροποποιήσει, προσαρμόσει, μεταφράσει ή κάνει αποσυμπίληση (reverseengineer) κάποιου τμήματος του ιστότοπου, του περιεχομένου του ή υλικών και / ή της υπηρεσίας
 • απομακρύνει ειδοποιήσεις που αφορούν δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας, εμπορικό σήμα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα που περιέχονται στον ιστότοπο και /ή την υπηρεσία ή άλλο περιεχόμενο ή υλικό που λαμβάνεται μέσω του ιστότοπου και /ή της υπηρεσίας
 • χρησιμοποιήσει εφαρμογή ή λογισμικό μαζικής ή επιλεκτικής καταφόρτωσης και αποθήκευσης (robot,spider κλπ.), έρευνας/επανάκτησης σε διαδικτυακό τόπο ή άλλη αυτόματη συσκευή, διαδικασία ή μέσο για να έχει πρόσβαση, να ανακτήσει ή να δημιουργήσει κατάλογο από τμήμα του ιστότοπουκαι/ή της υπηρεσίας
 • έχει πρόσβαση, ανακτήσει ή δημιουργήσει κατάλογο από τμήμα του ιστότοπου και/ή της υπηρεσίας για σκοπούς κατασκευής ή εμπλουτισμού βάσης δεδομένων με σχόλια σχετικά με τους ασφαλιστικούς φορείς ή τους ιατρούς/επιστήμονες υγείας
 • αναδιαμορφώσει ή αποκόψει και παρουσιάσει τμήμα των ιστοσελίδων που είναι μέρος του ιστότοπου και /ή της υπηρεσίας
 • με δόλο κάνει κατάχρηση της υπηρεσίας με το να προγραμματίσει ραντεβού με ιατρό/επιστήμονα υγείας το οποίο δεν έχει σκοπό να τηρήσει
 • δημιουργεί λογαριασμούς χρηστών με αυτόματα μέσα ή με ψευδή ή απατηλά μέσα
 • συλλέγει ή αποθηκεύει προσωπικά δεδομένα για άλλους χρήστες σε σχέση με απαγορευμένες ενέργειες που περιγράφονται στην παρούσα παράγραφο ή
 • χρησιμοποιεί οποιοδήποτε μέσο, συμπεριλαμβανομένων λογισμικών μέσων, για να διενεργήσει αποσπασματική συλλογή και επεξεργασία (webscraping) οποιουδήποτε τμήματος του ιστότοπου, του περιεχομένου του ή υλικών και /ή της υπηρεσίας.
Απαγορεύεται επίσης στον επισκέπτη – χρήστη να δημιουργεί ψεύτικους λογαριασμούς με δόλιες προθέσεις και να συλλέγει ή να αποθηκεύει προσωπικά δεδομένα άλλων χρηστών με οποιοδήποτε τρόπο.
Απαγορεύεται οι χρήστες να χρησιμοποιούν προσωπικά δεδομένα που παρέχουν οι χρήστες ή οι συνεργαζόμενοι ιατροί/επιστήμονες υγείας ή να υποκλέπτουν τέτοια δεδομένα με σκοπό την αποστολή ή τη διευκόλυνση αποστολής μαζικών αζήτητων μηνυμάτων (spam). Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούν τον λογαριασμό τους για να παραβιάσουν τους όρους του παρόντος όρου. Η Newsphone Hellas δικαιούται να διαγράψει εγγεγραμμένο χρήστη ή να του απαγορεύσει την πρόσβαση στον ιστότοπο αμέσως και να λάβει νομική δράση εναντίον του εάν ο χρήστης ή οποιοσδήποτε που χρησιμοποιεί τους κωδικούς του χρήστη παραβιάσει τον παρόντα όρο.
Απαγορεύεται οι χρήστες να κάνουν οποιαδήποτε καταχώρηση επαγγελματία για λογαριασμό τρίτου ή μαζική έγγραφή για λογαριασμό τρίτου.
Πλέον των άλλων δικαιωμάτων της που αναφέρονται στους παρόντες όρους χρήσης, ηNewsphone Hellas δικαιούται:
 • να προβεί σε κάθε νομική ενέργεια και να εφαρμόσει κάθε τεχνική αποκατάστασης με σκοπό να εμποδίσει την παραβίαση των παρόντων όρων και να επιδιώξει την εκτέλεση των παρόντων όρων χρήσης
 • να επιδιώξει νομικά την ικανοποίησή της για κάθε ζημία της από την παραβίαση των ως άνω απαγορεύσεων και εν γένει των παρόντων όρων χρήσης από τον επισκέπτη – χρήστη.
Παρά το γεγονός ότι η υπηρεσία διατίθεται δωρεάν στο κοινό, τα οποιαδήποτε έξοδα για τις ιατρικές υπηρεσίες που παρέχονται στους χρήστες από τους συνεργαζόμενους ιατρούς/επιστήμονες υγείας που προβάλλονται στον ιστότοπο, βαρύνουν αποκλειστικά τους χρήστες – ασθενείς και φέρουν μόνο οι ίδιοι τη σχετική ευθύνη έναντι των συνεργαζόμενων ιατρών/επιστημόνων υγείας
4. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
Η Newsphone Hellas ενημερώνει τους χρήστες μέσω του ιστότοπου για προγραμματισμένες ενέργειες αναβάθμισης, συντήρησης ή άλλες τεχνικές επεμβάσεις στο δίκτυο, οι οποίες πιθανόν να επηρεάσουν την ποιότητα ή την παροχή της υπηρεσίας. Ο χρήστης δηλώνει ότι είναι σύμφωνος με τέτοιες ενέργειες. Μία τέτοια προσωρινή μη διαθεσιμότητα της υπηρεσίας δεν αποτελεί ελάττωμα. Η Newsphone Hellas δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο χρήστης εξαιτίας μίας τέτοιας μη διαθεσιμότητας της υπηρεσίας.
5. ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ
Ο χρήστης συμφωνεί να αποζημιώσει την εταιρεία, συνδεδεμένες με αυτήν εταιρείες, συνεργάτες, διευθυντές, πράκτορες, υπαλλήλους, αδειοδόχους, προμηθευτές, διαδόχουςγια κάθε αξίωση, απαίτηση, απώλεια, ευθύνη, ζημιά, κόστος,έξοδα, αμοιβές δικηγόρων σχετικά με αγωγές, δικαστικές διαδικασίες, αποφάσεις, εκτελέσεις αποφάσεων, είτε προέρχονται από τρίτα πρόσωπα είτε όχι, λόγω ή που απορρέουν από: α) την παραβίαση από τον χρήστη των παρόντων όρων χρήσης, β)την πρόσβαση του χρήστη στον ιστότοπο, γ) τη χρήση της υπηρεσίας από τον χρήστη, δ) την παραβίαση από τον χρήστη κάθε νόμου ή δικαιωμάτων τρίτου προσώπου, συμπεριλαμβανομένης της παραβίασης από τον χρήστη δικαιώματος διανοητικής ιδιοκτησίας ή άλλου δικαιώματος φυσικού ή νομικού προσώπου.
Οι ανωτέρω υποχρεώσεις αποζημίωσης θα ισχύουν και μετά τη λύση/ λήξη της συμβατικής σχέσης της Newsphone Hellas με τον χρήστη.
Η Newsphone Hellas διατηρεί το δικαίωμα με δικά της έξοδα να αναλάβει την αποκλειστική υπεράσπιση και έλεγχο κάθε ζητήματος που αφορά την αποζημίωση από τον χρήστη, χωρίς όμως να απαλλάσσεται ο χρήστης από τις υποχρεώσεις αποζημίωσης, σύμφωνα με τον παρόντα όρο. Ο χρήστης συμφωνεί ότι δεν θα διευθετήσει οποιοδήποτε ζήτημα αφορά την ανωτέρω υποχρέωση αποζημίωσης της Newsphone Hellas,χωρίς τη ρητή συναίνεση και έγκριση της Newsphone Hellas.
6. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΗΣ NEWSPHONE HELLAS – ΕΥΘΥΝΗ ΧΡΗΣΤΗ
Η Newsphone Hellas παρέχει τον ιστότοπο «ΟΠΩΣ ΕΙΝΑΙ» και χωρίς εγγυήσεις.
Η Newsphone Hellas δεν ελέγχει και δεν μπορεί να εγγυηθεί τη διαθεσιμότητα των ιατρών/επιστημόνων υγείας για κάποια συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Η Newsphone Hellas δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη για τυχόν σφάλματα στις ώρες και ημέρες διαθεσιμότητας των ιατρών/επιστημόνων υγείας, καθώς και για ακυρώσεις ή μη πραγματοποιήσεις ραντεβού με τους ιατρούς/επιστήμονες υγείας ή για οποιουδήποτε είδους ζημιά υποστεί ο χρήστης από αυτές ή από τη χρήση του ιστότοπου ή της υπηρεσίας. Τη σχετική ευθύνη φέρουν οι ίδιοι οι ιατροί/επιστήμονες υγείας οι οποίοι ενημερώνουν τη Newsphone Hellas σχετικά με τη διαθεσιμότητά τους.
Η Newsphone Hellas α) δεν συνιστά ούτε εγκρίνει κάποιον ιατρό/επιστήμονα υγείας, β) δεν κάνει κάποια δήλωση ή εγγύηση σε σχέση με τους ιατρούς/επιστήμονες υγείας ή την ποιότητα των υπηρεσιών που αυτοί παρέχουν, γ) δεν φέρει ευθύνη για απώλεια ή ζημιά σε σχέση με τους ιατρούς/επιστήμονες υγείας ή την ποιότητα των υπηρεσιών που αυτοί παρέχουν.
Η Newsphone Hellas σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται για απώλεια κερδών, δεδομένων, πελατείας, αναστολής εργασιών, αποτυχία ή κακή κατασκευή υπολογιστών, άλλες εμπορικές ζημιές ή απώλειες ή κακή άσκηση της ιατρικής ή αμέλεια των ιατρών/επιστημόνων υγείας με τους οποίους συνεργάζεται στο πλαίσιο της υπηρεσίας, για ηθική βλάβη, για άμεσες, έμμεσες, ειδικές, τυχαίες, παρεμπίπτουσες, θετικές ή αποθετικές ζημιές, για έξοδαπου προκύπτουν από τη χρήση ή από αδυναμία χρήσης της υπηρεσίας, του ιστότοπου, από αδυναμία εκτέλεσης, λάθος, παράλειψη, διακοπή, ελάττωμα, καθυστέρηση ή διακοπή λειτουργίας, αδυναμία ή βλάβη τεχνικών συστημάτων, αδυναμίες ή βλάβες του εξοπλισμού του χρήστη, αδυναμίες ή βλάβες τηλεπικοινωνιακών δικτύων, ακόμη και αν οι υπάλληλοι της Newsphone Hellas έχουν ενημερωθεί για την πιθανότητα μιας τέτοιας ζημιάς, απώλειαςή εξόδου.
Ο χρήστης αναγνωρίζει ότι προβαίνει στη χρήση της υπηρεσίας με δική του πρωτοβουλία, ρίσκο και ευθύνη και με τη γνώση των παρόντων όρων. Η Newsphone Hellas δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο χρήστης εξαιτίας της χρήσηςτης υπηρεσίας.
ΗNewsphone Hellas δεν παρέχει καμία ρητή εγγύηση ότι η υπηρεσία θα παρέχεται χωρίς διακοπή, χωρίς σφάλματα και ότι τα λάθη θα διορθώνονται. Λόγω τεχνικών συνθηκών, τις οποίες δεν επηρεάζει η Newsphone Hellas,μπορεί να παρουσιαστούν διακοπές, ειδικότερα σε περίπτωση μίας προσωρινής διακοπής της υπηρεσίας. Μία τέτοια προσωρινή μη διαθεσιμότητα της υπηρεσίας δεν αποτελεί ελάττωμα. Η Newsphone Hellas δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο χρήστης εξαιτίας της μη διαθεσιμότητας της υπηρεσίας.
Η Newsphone Hellas δεν εγγυάται, ούτε εγκρίνει, ούτε φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε πληροφορία είναι προσβάσιμη μέσω της υπηρεσίας, συμπεριλαμβανομένης της επικαιροποίησης της πληροφορίας, ούτε φέρει ευθύνη για απώλεια ή ζημιά σε σχέση με αυτή την πληροφορία. Η Newsphone Hellas διατηρεί το δικαίωμα, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια και χωρίς να υποχρεούται, να κάνει βελτιώσεις ή διορθώσεις λαθών ή παραλείψεων σε κάθε μέρος της πληροφορίας που είναι προσβάσιμη μέσω της υπηρεσίας. Όπου απαιτείται, η Newsphone Hellas θα προσπαθήσει να αναβαθμίσει την πληροφορία που είναι προσβάσιμη μέσω της υπηρεσίας και δεν κάνει καμία δήλωση ούτε αναλαμβάνει καμία ευθύνη ως προς το περιεχόμενο που οι ιατροί/επιστήμονες υγείας υποβάλλουν για να καταχωρηθεί στη βάση με τις πληροφορίες των ιατρών/επιστημόνων υγείας.
7. ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΓΥΗΣΗΣ
Η υπηρεσία παρέχεται «όπως ακριβώς είναι» χωρίς καμία εγγύηση ρητή ή υπαινισσόμενη ή θεσμοθετημένη, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, εγγυήσεων σχετικά με την εμπορευσιμότητα και την καταλληλότητα για συγκεκριμένο σκοπό. Η Newsphone Hellas αποποιείται, στον βαθμό που αυτό επιτρέπεται από την κείμενη νομοθεσία, οποιαδήποτε εγγύηση,ρητή ή υπαινισσόμενη, σχετικά με την ακρίβεια του περιεχομένουτης υπηρεσίας. Η Newsphone Hellasδεν εγγυάται ότι τυχόν ελλείψεις ή λάθη θα διορθώνονται ή ότι η υπηρεσία ή εν γένει το διαδίκτυο δεν περιέχουν "ιούς", λάθη ή άλλα επιζήμια συστατικά ή ότι δεν θα διακόπτονται, ότι τα αποτελέσματα που θα αποκτώνται από τη χρήση της υπηρεσίας θα είναι αποτελεσματικά, αξιόπιστα, ακριβή ή ότι θα πληρούν τις απαιτήσεις σας.
Καμία συμβουλή ή πληροφορία που παρέχεται από τη Newsphone Hellas, τις συνδεδεμένες με αυτήν εταιρείες ή τους υπαλλήλους και τους πράκτορες (agents) αυτών δεν θα συνιστά εγγύηση.
Κανένας από τη Newsphone Hellas και τις συνδεδεμένες με αυτήν εταιρείες δεν κάνει καμία δήλωση ή εγγύηση σχετικά με α) τη λειτουργία ή εκτέλεση της υπηρεσίας ή των υπηρεσιών που παρέχονται από τους ιατρούς/επιστήμονες υγείας, β) την ακρίβεια οποιασδήποτε πληροφορίας περιέχεται μέσω της υπηρεσίας γ) γενικά με το διαδίκτυο.
Ο χρήστης αναγνωρίζει ότι η Newsphone Hellas δεν ελέγχει ούτε υποχρεούται να λάβει δράση αναφορικά με το: ποιοι χρήστες αποκτούν πρόσβαση στον ιστότοπο και/ ή στην υπηρεσία, ποια αποτελέσματα έχει το περιεχόμενο του ιστότοπου στον χρήστη, πώς ερμηνεύει ή χρησιμοποιεί ο χρήστης το περιεχόμενο του ιστότοπου και/ ή την υπηρεσία, ποιες ενέργειες θα λάβει ο χρήστης ως αποτέλεσμα του ότι έχει εκτεθεί στο περιεχόμενο του ιστότοπου και/ ή της υπηρεσίας. Ο χρήστης απαλλάσσει τη Newsphone Hellas από κάθε ευθύνη για απόκτηση ή μη περιεχομένου από τον ιστότοπο και/ ή την υπηρεσία.
8. ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ
Η Newsphone Hellas δεν θεωρείται ότι έχει παραβιάσει τις εκ των παρόντων όρων χρήσης υποχρεώσεις της λόγω μη τήρησης όρων ή πλημμελούς ή εκπρόθεσμης τήρησης όρων, στον βαθμό, και για εκείνες τις χρονικές περιόδους, που μια τέτοια μη τήρηση όρων ή πλημμελής ή εκπρόθεσμη τήρηση των όρων, οφείλεται σε ανωτέρα βία, η οποία έχει αιτιώδη συνάφεια με την μη τήρηση ή πλημμελή ή εκπρόθεσμη τήρηση των όρων.
Ενδεικτικά, τα ακόλουθα γεγονότα συνιστούν ανωτέρα βία: Ο πόλεμος (είτε έχει κηρυχθεί, είτε όχι), οι ταραχές, οι πράξεις δολιοφθοράς, οι τρομοκρατικές πράξεις, οι θεομηνίες, οι εκρήξεις και οι πυρκαγιές, οι μη οφειλόμενες σε βαρεία αμέλεια της Newsphone Hellas, οι εμπορικοί αποκλεισμοί και οι απεργίες. Κατά τη διάρκεια οποιουδήποτε γεγονότος που εμπίπτει στον παρόντα όρο, η Newsphone Hellas θα λαμβάνει όλα τα πρόσφορα μέτρα, προκειμένου να συμμορφωθεί όσο το δυνατόν πληρέστερα με τους παρόντες όρους.
Σε περίπτωση γεγονότων ανωτέρας βίας, που εμποδίζουν ή απαγορεύουν την παροχή της υπηρεσίας εκ μέρους της Newsphone Hellas, αυτή έχει δικαίωμα αναστολής της υπηρεσίας για όσο διάστημα διαρκεί το γεγονός της ανωτέρας βίας, συμπεριλαμβανομένης μιας εύλογης περιόδου επανέναρξης.
9. ΕΝΑΡΞΗ-ΔΙΑΚΟΠΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ – ΑΛΛΑΓΕΣ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ
Ανά πάσα στιγμή, χωρίς προειδοποίηση των χρηστών, η Newsphone Hellas δύναται να πραγματοποιήσει αλλαγές και βελτιώσεις στην υπηρεσία. Ενδέχεται επίσης, οποιαδήποτε στιγμή, να παύσει να συνεχίζει να λειτουργεί μέρος ή όλη την υπηρεσία ή επιλεκτικά να καταστήσει ανενεργά κάποια τμήματα της υπηρεσίας. Η χρήση της νέας ή βελτιωμένης υπηρεσίας θα διέπεται από τους παρόντες όρους χρήσης. Ο χρήστης συμφωνεί ότι η χρήση της υπηρεσίας από τον ίδιο δεν του δίνει το δικαίωμα να αξιώσει τη συνεχόμενη παροχή ή διαθεσιμότητα της υπηρεσίας, καθώς και ότι η Newsphone Hellas δεν θα φέρει καμία ευθύνη λόγω της αναστολής ή ματαίωσης της υπηρεσίας ή τμήματος αυτής.
10. ΓΡΑΜΜΗ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ
H Newsphone Hellas έχει δημιουργήσει ειδική γραμμή παραπόνων, όχι πρόσθετης χρέωσης, που απαντά σε κάθε εύλογο ερώτημα χρήστη για την παροχή της υπηρεσίας. Οι χρήστες μπορούν να επικοινωνούν με τη γραμμή παραπόνων της Newsphone Hellas μέσω του σύντομου κωδικού 18333, από Δευτέρα έως Παρασκευή, 8:00- 22:00.
11. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ
Η υπηρεσία, το περιεχόμενο και ο σχεδιασμός της υπηρεσίας της Newsphone Hellas, καθώς και του ιστότοπου(ενδεικτικά: δεδομένα, βάσεις δεδομένων, λογισμικό, τεχνολογία, φωτογραφίες, γραφικά, σχέδια, κείμενα, video, πληροφορίες, λογότυπα, διακριτικά γνωρίσματα) αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία και κατατεθειμένα σήματα και σήματα υπηρεσιών της Newsphone Hellas και προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων και συνθηκών. Η εμφάνισή τους στον διαδικτυακό τόπο δεν αποτελεί μεταβίβαση ή εκχώρηση της άδειας χρήσης τους. Κάθε αντιγραφή, αναπαραγωγή, παρουσίαση, προσαρμογή, τροποποίηση, αναδημοσίευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, εκμετάλλευση εμπορική της υπηρεσίας ή /και του περιεχομένου του ιστότοπου, μεοποιονδήποτε τρόπο, εν όλω ή εν μέρει, είτε το περιεχόμενο ανήκει στη Newsphone Hellas είτε σε τρίτο, απαγορεύεται. Απαγορεύεται, επιπλέον, η τροποποίηση ή / και η διαγραφή των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, εμπορικών σημάτων ή φωτογραφιών που τυχόν εμφανίζονται στον ιστότοπο.
Ο χρήστης αποδέχεται και συμφωνεί ότι φέρει ο ίδιος την αποκλειστική ευθύνη για την έρευνα, υπεράσπιση, διευθέτηση και την αποκατάσταση κάθε αξίωσης ή αγωγής για παραβίαση δικαιώματος διανοητικής ιδιοκτησίας ή για κάθε άλλη ζημιά που θα προκληθεί από τη χρήση ή την πρόσβαση στην υπηρεσία και το περιεχόμενο από τον ίδιο.
Η Newsphone Hellas παραχωρεί στον χρήστη την άδεια να χρησιμοποιήσει το περιεχόμενο της υπηρεσίας μόνο για προσωπικούς, μη εμπορικούς σκοπούς και δεν μεταβιβάζει τυχόν δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας στον χρήστη με την παραχώρηση άδειας χρήσης της υπηρεσίας και του περιεχομένου.
Εκτός εάν άλλως ορίζεται ρητά και σαφώς, η Newsphone Hellas δεν παραχωρεί στον χρήστη άλλα ρητά ή υπαινισσόμενα δικαιώματα και όλα τα δικαιώματα επί του ιστότοπου και της υπηρεσίας που δεν παραχωρούνται ρητώς από τη Newsphone Hellasστον χρήστη, διατηρούνται από τη Newsphone Hellas.
12. ΛΥΣΗ
Η Newsphone Hellas δύναται να διακόψει/ απενεργοποιήσει την εγγραφή του χρήστη άμεσα, χωρίς προειδοποίηση, εάν υπάρξει παραβίαση των παρόντων όρων χρήσης από τον χρήστη ή από πρόσωπο που χρησιμοποιεί τους κωδικούς του χρήστη. Δύναται επίσης να διακόψει την πρόσβαση του χρήστη στην υπηρεσία ή την εγγραφή του για οποιονδήποτε άλλο λόγο αλλά θα αποπειραθεί να ενημερώσει σχετικά τον χρήστη. Η Newsphone Hellas δεν θα είναι υπεύθυνη έναντι του χρήστη ή τρίτου μέρους για τη λήξη της πρόσβασης στον ιστότοπο και/ ή στην υπηρεσία. Επιπρόσθετα, ο χρήστης συμφωνεί ότι δεν θα αποπειραθεί να χρησιμοποιήσει τον ιστότοπο και/ ή την υπηρεσία μετά από μια τέτοια διακοπή/ απενεργοποίηση της εγγραφής του ή λήξη πρόσβασης στον ιστότοπο και/ ή στην υπηρεσία. Οι όροι 5, 6, 7, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18 θα συνεχίσουν να ισχύουν και μετά τη διακοπή/ απενεργοποίηση της εγγραφής του χρήστη, τη λήξη πρόσβασης στον ιστότοπο και/ ή στην υπηρεσία, τη λύση ή λήξη της συμβατικής σχέσης των μερών.
13. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΟΡΩΝ
Η Newsphone Hellas διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί οποιαδήποτε χρονική στιγμή τους παρόντες όρους χρήσης, εφόσον το θεωρεί αναγκαίο, ενημερώνοντας σχετικά τους χρήστες μέσω του ιστότοπου. Οι χρήστες οφείλουν κάθε φορά να ελέγχουν για ενδεχόμενες τροποποιήσεις των όρων χρήσης και εφόσον εξακολουθούν τη χρήση της υπηρεσίας τεκμαίρεται αμαχήτως, ότι αποδέχονται τους τροποποιημένους όρους και παραχωρούν τη συναίνεση, συγκατάθεση, συμφωνία και έγκρισή τους. Σε αντίθετη περίπτωση οφείλουν να απέχουν από τη χρήση- επίσκεψη του ιστότοπου.
14. ΕΚΧΩΡΗΣΗ
Η Newsphone Hellas δικαιούται να εκχωρήσει την παρούσα σύμβαση σε θυγατρική, συνδεδεμένη με αυτήν εταιρεία ή ως τμήμα πώλησης, συγχώνευσης ή άλλης μεταβίβασης αυτής σε άλλο νομικό πρόσωπο. Στη περίπτωση αυτή θα καταβάλλει κάθε εύλογη προσπάθεια για να ενημερώσει τον χρήστη αναφορικά με κάθε αλλαγή στο ιδιοκτησιακό καθεστώς. Δεν επιτρέπεται στον χρήστη να εκχωρήσει, να υποαδειοδοτήσει ή άλλως να μεταβιβάσει τους παρόντες όρους χρήσης και/ ή την παρούσα άδεια χρήσης σε τρίτο πρόσωπο. Κάθε απόπειρα να το κάνει κατά παράβαση του παρόντος όρου θα θεωρείται άκυρη.
15. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ
Οι παρόντες όροι χρήσης της υπηρεσίας, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίησή τους, διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες, που έχει υπογράψει η Ελλάδα.
Τυχόν διαφωνία, διένεξη ή αξίωση προκύπτει από τους /ή σε σχέση με τους παρόντες όρους χρήσης ή τη χρήση της υπηρεσίας, θα επιλύεται από τα δικαστήρια των Αθηνών.
16. ΑΚΥΡΟΤΗΤΑ ΟΡΟΥ
Εάν κάποιος εκ των παρόντων όρων χρήσης καταστεί άκυροςπαύει αυτοδικαίως να ισχύει, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων, οι οποίοι παραμένουν σε πλήρη ισχύ. Στην περίπτωση αυτή,η Newsphone Hellas θα προσπαθήσει να αντικαταστήσει τον άκυρο όρο με έναν άλλον έγκυρο, ο οποίος όμως θα έχει το αυτό περιεχόμενο και ουσία με τον κριθέντα ως μη νόμιμο ή άκυρο όρο.
17. ΠΛΗΡΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑ
Οι παρόντες όροι χρήσης αποτελούν τη συνολική συμφωνία μεταξύ της Newsphone Hellas και του χρήστη και υπερισχύουν όλων των προηγούμενων έγγραφων ή προφορικών συμφωνιών.
18. ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ
Η παράλειψη ή καθυστέρηση εκ μέρους της Newsphone Hellasή του χρήστη να ασκήσει οποιο-δήποτε δικαίωμά της/του σύμφωνα με τους παρόντες όρους, δεν συνιστά και παραίτηση από αυτό το δικαίωμα.
19. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΟΡΩΝ ΣΕ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟ
Οι παρόντες όροι έχουν κατατεθεί στην συμβολαιογράφο Αθηνών, Κυριακή Ανωμερίτη, κάτοικο Αθηνών, οδός Σκουφά 66.


Follow us on Facebook Follow us on Twitter
Find us on Facebook