Βρείτε γιατρό με ειδικότητα Αγγειοχειρούργοι σε περιοχή του νομού ΑΤΤΙΚΗΣ


Αγγειοχειρούργοι
Ο αγγειοχειρουργός είναι χειρούργος που ασχολείται με την αποκατάσταση όλων των αγγειακών συστημάτων (αρτηρίες, φλέβες, λεμφαγγεία) εκτός της καρδιακής και ενδοκρανιακής περιοχής και επεκτείνεται ουσιαστικά από τα άκρα πόδια μέχρι τις καρωτίδες.


Follow us on Facebook Follow us on Twitter