Βρείτε γιατρό με ειδικότητα Ακτινολογικά Εργαστήρια σε περιοχή του νομού ΑΤΤΙΚΗΣ


Ακτινολογικά Εργαστήρια
Τα ακτινολογικά εργαστήρια είναι τα ιατρικά εργαστήρια που χρησιμοποιούν πηγές ακτινοβολιών για διαγνωστικούς σκοπούς για εξετάσεις/ εργαστήρια όπως :Ακτινολογικό , Μαστρογράφος, απλή ακτινογραφία , αξονικός τομογράφος, αγγειογράφος, Οστικής πυκνότητας, Πανοραμικά κα.


Follow us on Facebook Follow us on Twitter