Βρείτε γιατρό με ειδικότητα Εναλλακτικές Θεραπείες σε περιοχή του νομού ΑΤΤΙΚΗΣ


Εναλλακτικές Θεραπείες
Ο όρος Σ.Ε.Θ συνήθως χρησιμοποιείται για να περιγράψει πρακτικές που υποκαθιστούν τις συμβατικές ιατρικές θεραπείες. Η συμπληρωματική και εναλλακτική ιατρική περιλαμβάνει πρακτικές οι οποίες έχουν πλέον επιστημονικές αποδείξεις από πανεπιστημιακές έρευνες ως προς την ωφελιμότητα και αποτελεσματικότητά τους.


Follow us on Facebook Follow us on Twitter