Βρείτε γιατρό με ειδικότητα Εργοθεραπεία-Εργοθεραπευτές σε περιοχή του νομού ΑΤΤΙΚΗΣ


Εργοθεραπεία-Εργοθεραπευτές
O Εργοθεραπευτής είναι ο ειδικευμένος επιστήμονας υγείας στην πρακτική εφαρμογή της Εργοθεραπείας. Ο ρόλος του εργοθεραπευτή είναι να συνεργαστεί με ένα άτομο για να το βοηθήσει να κατακτήσει ένα ολοκληρωμένο και ικανοποιητικό βιωτικό επίπεδο μέσω μιας "σκόπιμης δραστηριότητας ή παρεμβάσεων σχεδιασμένων να επιτεύξουν λειτουργικά αποτελέσματα τα οποία προάγουν την υγεία, την πρόληψη τραυματισμού ή αναπηρίας και οι οποίες αναπτύσσουν, βελτιώνουν, διατηρούν ή επαναφέρουν το υψηλότερο δυνατό επίπεδο ανεξαρτησίας.


Follow us on Facebook Follow us on Twitter