Βρείτε γιατρό με ειδικότητα Ιατροί φυσικής αποκατάστασης σε περιοχή του νομού ΑΤΤΙΚΗΣ


Ιατροί φυσικής αποκατάστασης
Η φύση της ειδικότητας και της φιλοσοφία της είναι μια ολιστική αντιμετώπιση του αρρώστου σαν μια ψυχοσωματική κοινωνική οντότητα γι’αυτό πέρα από τα στοιχεία της τρέχουσας ιατρικής ενδιαφέρεται για την ποιότητα ζωής του αρρώστου και πέρα από την άμεση παροχή ιατρικών υπηρεσιών προσπαθεί να του δώσει τα μέσα μιας αξιοπρεπούς διαβίωσης στα πλαίσια της κοινωνίας, έστω και αν πρόκειται για βαριάς μορφής αναπηρία.


Follow us on Facebook Follow us on Twitter