Βρείτε γιατρό με ειδικότητα Ιατροί Πυρηνικής Φυσικής σε περιοχή του νομού ΑΤΤΙΚΗΣ


Ιατροί Πυρηνικής Φυσικής
Η Πυρηνική Ιατρική είναι σύγχρονη ειδικότητα της Ιατρικής η οποία χρησιμοποιεί μικρές ποσότητες ραδιενεργών ουσιών ή ραδιοδιαγνωστικών αντιδραστηρίων για διαγνωστικούς αλλά και για θεραπευτικούς λόγους. Οι ιατρικές εξετάσεις οι οποίες γίνονται με αυτή την μέθοδο είναι γνωστές και ως σπινθηρογραφήματα.


Follow us on Facebook Follow us on Twitter