Βρείτε γιατρό με ειδικότητα Μικροβιολογικά Εργαστήρια σε περιοχή του νομού ΑΤΤΙΚΗΣ


Μικροβιολογικά Εργαστήρια
Η Μικροβιολογία είναι επιμέρους κλάδος της επιστήμης της Βιολογίας και μία από τις αναγνωρισμένες ειδικότητες της Ιατρικής, που ασχολείται με τη μελέτη των μικροοργανισμών, οι οποίοι μπορεί να είναι είτε μονοκύτταροι είτε μικροσκοπικοί πολυκύτταροι οργανισμοί. Τα μικροβιολογικά εργαστήρια είναι τα εργαστήρια οπού γίνονται οι εξετάσεις και οι μελέτες που ασχολείται η μικροβιολογία.


Follow us on Facebook Follow us on Twitter