Βρείτε γιατρό με ειδικότητα Ογκολόγοι - Ακτινοθεραπευτές σε περιοχή του νομού ΑΤΤΙΚΗΣ


Ογκολόγοι - Ακτινοθεραπευτές
Ο Ογκολόγος ασχολείται με τους όγκους. Οι όγκοι χωρίζονται σε καλοήθεις και κακοήθεις. Με τον όρο καλοήθης χαρακτηρίζεται ένας όγκος ο οποίος δεν μεθίσταται. Με τον όρο κακοήθεια αναφερόμαστε στους όγκους εκείνους που τα ανώμαλα κύτταρά τους διαιρούνται άνευ κάποιου ελέγχου όπως γίνεται με τα φυσιολογικά κύτταρα, διηθούν και μεθίστανται.


Follow us on Facebook Follow us on Twitter