Βρείτε γιατρό με ειδικότητα Παθολογοανατόμοι σε περιοχή του νομού ΑΤΤΙΚΗΣ


Παθολογοανατόμοι
Ο παθολογοανατόμος είναι ένας γιατρός που ειδικεύεται στη διάγνωση και την ταξινόμηση των ασθενειών, με την εξέταση των κυττάρων και ιστών κάτω από ένα μικροσκόπιο και μέσω ιατρικών εργαστηριακών εξετάσεων. Ο παθολογοανατόμος καθορίζει αν ένας όγκος είναι καλοήθης ή κακοήθης, και αν είναι κακοήθης, τον ακριβή ιστολογικό τύπο και τον ιστολογικό βαθμό κακοήθειας.


Follow us on Facebook Follow us on Twitter