Κωνσταντίνος
Αδαμίδης

Νεφρολόγος
Αδαμίδης Κωνσταντίνος Ν.
Λεωφόρος Αλεξάνδρας 213Β, Αθήνα - Αμπελόκηποι, 11523, ΑΤΤΙΚΗΣ
FB Share
Αδαμίδης Κωνσταντίνος Ν. Λεωφόρος Αλεξάνδρας 213Β, Αθήνα - Αμπελόκηποι, 11523, ΑΤΤΙΚΗΣ

Εκτιμώμενη διάρκεια ραντεβού: 45 λεπτά,
 Ενδεικτική τιμή επίσκεψης: -


Follow us on Facebook Follow us on Twitter
Find us on Facebook