Κυριακή
Αγγελίδου

Ψυχολόγος - Υπνοθεραπεύτρια
Αγγελίδου Κυριακή Θ.
Εγνατίας 55, Θεσσαλονίκη, 54631, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
FB Share
Αγγελίδου Κυριακή Θ. Εγνατίας 55, Θεσσαλονίκη, 54631, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Εκτιμώμενη διάρκεια ραντεβού: 60 λεπτά,
 Ενδεικτική τιμή επίσκεψης: -


Follow us on Facebook Follow us on Twitter
Find us on Facebook