Έλλη
Αγγελοπούλου - Συργκάνη

Ρευματολόγος
Αγγελοπούλου - Συργκάνη Έλλη Β.
Βύρωνος 6, Τρίκαλα, 42131, ΤΡΙΚΑΛΩΝ
FB Share
Αγγελοπούλου - Συργκάνη Έλλη Β. Βύρωνος 6, Τρίκαλα, 42131, ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Εκτιμώμενη διάρκεια ραντεβού: 30 λεπτά,
 Ενδεικτική τιμή επίσκεψης: -

Ώρες λειτουργίας:

Δευτέρα-Παρασκευή:09:00 -13:30 εκτός Πέμπτης και 17:30-20:30 εκτός Τετάρτης και Παρασκευής.


Follow us on Facebook Follow us on Twitter
Find us on Facebook