Μπηρόλ
Ακηφόγλου

Καρδιολόγος
Ακηφόγλου Μπηρόλ
Τσαλδάρη Παναγή 5, Ξάνθη, 67132, ΞΑΝΘΗΣ
FB Share
Ακηφόγλου Μπηρόλ Τσαλδάρη Παναγή 5, Ξάνθη, 67132, ΞΑΝΘΗΣ

Εκτιμώμενη διάρκεια ραντεβού: 30 λεπτά,
 Ενδεικτική τιμή επίσκεψης: -

Συμβεβλημένα Ασφαλιστικά Ταμεία:

Ώρες λειτουργίας:

Δευτέρα-Τρίτη-Πέμπτη:09:00πμ -17:00μμ και Τετάρτη+Παρασκευή:09:00πμ -14:00μμ


Follow us on Facebook Follow us on Twitter
Find us on Facebook