Πολύδωρος
Αμπατζής

Ακτινολόγος
Αμπατζής Πολύδωρος Π.
Αεροπόρου Γιανναρέλη Δημητρίου 7, Μυτιλήνη, 81132, ΛΕΣΒΟΥ
FB Share
Αμπατζής Πολύδωρος Π. Αεροπόρου Γιανναρέλη Δημητρίου 7, Μυτιλήνη, 81132, ΛΕΣΒΟΥ

Εκτιμώμενη διάρκεια ραντεβού: 30 λεπτά,
 Ενδεικτική τιμή επίσκεψης: -


Follow us on Facebook Follow us on Twitter
Find us on Facebook