Θεόδωρος
Αναγνώστης

Ειδικός Ρευματολόγος
Αναγνώστης Θεόδωρος Θ.
Κέννεντυ Τζων 1, Ρόδος, 85133, ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΩΝ
FB Share
Αναγνώστης Θεόδωρος Θ. Κέννεντυ Τζων 1, Ρόδος, 85133, ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΩΝ

Εκτιμώμενη διάρκεια ραντεβού: 45 λεπτά,
 Ενδεικτική τιμή επίσκεψης: -


Follow us on Facebook Follow us on Twitter
Find us on Facebook