Βασιλική
Αναγνώστου

Βιοπαθολόγος - Μικροβιολόγος Συμβεβλημένος με ΕΟΠΥΥ
MEDLAB - ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΔΡ
Τσιμισκή 117, 3ος όροφος, Θεσσαλονίκη, 54621, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
FB Share
MEDLAB - ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΔΡ Τσιμισκή 117, 3ος όροφος, Θεσσαλονίκη, 54621, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Εκτιμώμενη διάρκεια ραντεβού: 15 λεπτά,
 Ενδεικτική τιμή επίσκεψης: -
Προσωπικό μήνυμα
Το εργαστήριο Βιοπαθολογίας-Μικροβιολογίας MedLab, λειτουργεί έχοντας ως σκοπό την παροχή υψηλών υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Η συνέπεια, η επιστημονική αρτιότητα, το υψηλό αίσθημα ευθύνης και ο σεβασμός προς τον εξεταζόμενο και τον παραπέμποντα ιατρό αποτελούν βασικά και αδιαμφισβήτητα στοιχεία της λειτουργίας του, ενώ ο υπερσύγχρονος τεχνολογικός εξοπλισμός του εργαστηρίου (αναλυτές των εταιρειών Roche, BioMerieux, Siemens) σε συνδυασμό με τον καθημερινό εσωτερικό αλλά και τον περιοδικό εξωτερικό ποιοτικό έλεγχο, εξασφαλίζουν στο μέγιστο την αξιοπιστία των αποτελεσμάτων. Σκοπός μας είναι το αξιόπιστο αποτέλεσμα στο συντομότερο δυνατό χρονικό διάστημα, ώστε να αποτελέσει άριστο εργαλείο στα χέρια του κλινικού ιατρού, προς όφελος του ασθενούς. Για το λόγο αυτό το αποτέλεσμα ελέγχεται με βάση το ιστορικό του εξεταζόμενου και πάντοτε από την επιστημονικά υπεύθυνη ιατρό, βιοπαθολόγο-μικροβιολόγο, Αναγνώστου Βασιλική.

Σπουδές:

  • Νοέμβριος 2013: Διδάκτορας Ιατρικής Σχολής του Α.Π.Θ,Βαθμός: «ΆΡΙΣΤΑ μετά Διακρίσεως»
  • Σεπτέμβριος 2011: Tίτλος Ειδικότητας Ιατρικής Βιοπαθολογίας
  • Φεβρουάριος 2005-σήμερα: Άμισθη Επιστημονική Συνεργάτης στο Α’ Εργαστήριο Μικροβιολογίας της Ιατρικής Σχολής του Α.Π.Θ
  • Σεπτέμβριος 2004-Σεπτέμβριος 2006: Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Εξειδίκευσης στην «Ιατρική Ερευνητική Μεθοδολογία», στην κατεύθυνση της Βασικής Ιατρικής Έρευνας, από την Ιατρική Σχολή του  Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Βαθμός: «ΆΡΙΣΤΑ» (9,20/10)
  • Σεπτέμβριος 2003: Πτυχίο Ιατρικής Σχολής, Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Βαθμός Πτυχίου: «ΛΙΑΝ ΚΑΛΩΣ-ΟΚΤΩ» (8,09/10) 

          Σειρά Αποφοίτησης: 2η μεταξύ 138 αποφοιτησάντων της περιόδου Σεπτεμβρίου 2003

Εμπειρία:

Φεβρουάριος 2004 – Ιανουάριος 2005:«Μαμάτσειο» Νοσοκομείο Κοζάνης.

 Απρίλιος 2005–Απρίλιος 2007: Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης.

Σεπτέμβριος 2008-Φεβρουάριος 2011: A.Ν.Θ «Θεαγένειο» Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης.

Φεβρουάριος 2005-σήμερα: Άμισθη Επιστημονική Συνεργάτης στο Α’ Εργαστήριο Μικροβιολογίας της Ιατρικής Σχολής του Α.Π.Θ.

Σεπτέμβριος 2012-σήμερα: Επιστημονική υπεύθυνη Πρότυπου Εργαστηρίου Βιοπαθολογίας-Μικροβιολογίας ΜedLab.

Μέλος Συλλόγων:

  • Μέλος του Ιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης
  • Μέλος της Ιατρικής Εταιρείας Θεσσαλονίκης
  • Μέλος της Ελληνικής Εταιρείας Ιολογίας
  • Μέλος της Εταιρείας Ιατρικής Βιοπαθολογίας Βορείου Ελλάδος
  • Μέλος της Πανελλήνιας Ένωσης Ιατρικής Βιοπαθολογίας

Συμβεβλημένα Ασφαλιστικά Ταμεία:

Υπηρεσίες / Θεραπείες:

Το MedLab διαθέτει επίσης Αυτόματο Σύστημα ταυτοποίησης μικροβίων-παροχής αντιβιογράμματος με τη μέθοδο MIC (Vitek 2, BioMerieux). Η μέθοδος αυτή επιτρέπει την ταυτοποίηση του μικροβίου σε 24 ώρες αντί σε 48 που είναι το σύνηθες, τον ασφαλή προσδιορισμό του καταλληλότερου για τον ασθενή αντιβιοτικού καθώς και τον καθορισμό της δοσολογίας του με βάση τον προσδιορισμό της Ελάχιστης Ανασταλτικής Συγκέντρωσης (MIC). Το συγκεκριμένο σύστημα αποτελεί τον πλέον υπερσύγχρονο εξοπλισμό ενός μικροβιολογικού εργαστηρίου, όσον αφορά στην εργαστηριακή διαγνωστική των λοιμώξεων, είναι κυρίως εξοπλισμός μεγάλων σύγχρονων νοσοκομείων, ενώ το MedLab είναι μέχρι στιγμής το μοναδικό ιδιωτικό διαγνωστικό εργαστήριο, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, που έχει εγκαταστήσει τέτοιο σύστημα. Στη μεγαλύτερη γκάμα των υπόλοιπων εξετάσεων, αιματολογικών, βιοχημικών ορμονολογικών, ανοσολογικών και άλλων, υπάρχει δυνατότητα για αυθημερόν αποτελέσματα.

Ώρες λειτουργίας:

Δευτέρα-Παρασκευή: 08:00πμ -21:00μμ Σάββατο:09:00πμ-13:00μμ.


Follow us on Facebook Follow us on Twitter
Find us on Facebook