Νικόλαος
Αναστασιάδης

Ειδικός Γαστρεντερολόγος - Ηπατολόγος
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Σ. ΝΙΚΟΣ
Λαμπράκη Γρηγορίου 88, Θεσσαλονίκη - Τούμπα, 54351, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
FB Share
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Σ. ΝΙΚΟΣ Λαμπράκη Γρηγορίου 88, Θεσσαλονίκη - Τούμπα, 54351, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Εκτιμώμενη διάρκεια ραντεβού: 45 λεπτά,
 Ενδεικτική τιμή επίσκεψης: -

Σπουδές:

Ειδικός Γαστρεντερολόγος - Παθολόγος - Ηπατολόγος - Διευθυντής Γενικού Νοσοκομείου Ι.Κ.Α. ΠΑΝΑΓΙΑ.Υπεύθυνος Γαστρεντερολογικού και Ηπατικού εργαστηρίου.

Υπηρεσίες / Θεραπείες:

  • •Γαστροσκοπήσεις
  • •Κολονοσκοπήσεις
  • •Παθήσεις ήπατος
  • •Ηπατικά νοσήματα
  • •Πολύποδες
  • •Υπέρηχος άνω κοιλίας


Follow us on Facebook Follow us on Twitter
Find us on Facebook