Κωνσταντίνος
Αντωνίου

Καρδιοχειρουργός
Αντωνίου Κωνσταντίνος Δ.
Βιθυνίας 35, Θεσσαλονίκη - Κάτω Τούμπα, 54453, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
FB Share
Αντωνίου Κωνσταντίνος Δ. Βιθυνίας 35, Θεσσαλονίκη - Κάτω Τούμπα, 54453, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Εκτιμώμενη διάρκεια ραντεβού: 30 λεπτά,
 Ενδεικτική τιμή επίσκεψης: -


Follow us on Facebook Follow us on Twitter
Find us on Facebook