Αθανάσιος
Αντωνίου - Τσίγκος

Ενδοκρινολόγος
Αντωνίου - Τσίγκος Αθανάσιος Γ.
Πλάτωνος 7, Ασπρόπυργος, 19300, ΑΤΤΙΚΗΣ
FB Share
Αντωνίου - Τσίγκος Αθανάσιος Γ. Πλάτωνος 7, Ασπρόπυργος, 19300, ΑΤΤΙΚΗΣ

Εκτιμώμενη διάρκεια ραντεβού: 30 λεπτά,
 Ενδεικτική τιμή επίσκεψης: -


Follow us on Facebook Follow us on Twitter
Find us on Facebook